JAK STAĆ SIĘ MNISZKĄ?

O ROZEZNAWANIU DROGI

POWOŁANIE

Powołanie to doświadczenie znane wielu młodym kobietom, które naprawdę spotkały się z miłością Jezusa. 

W jednej chwili po prostu żyłaś swoim życiem. W następnej chwili przez twój umysł przemknęło przełomowe pytanie: co jeśli jestem powołana?

Doświadczenie mogło być spokojne i intymne. Mogło być gwałtowne i wywołujące panikę. Ale są szanse, że jeśli to czytasz, wiesz dokładnie, o czym mówię.

Więc co teraz zrobić?

Szukaj...

Kim jestem?

Czego chce ode mnie Bóg?
 
 
O DRODZE

DROGA

Karmel to po hebrajsku ogród.

Otoczona klauzurą tego ogrodu, pod czułą ręką Pana możesz rozkwitnąć.

„Król pragnie twego piękna”
- psalm 45

Dojrzewanie do pełni swojego piękna nigdy się nie kończy, jak miłość, która

„nigdy nie ustaje”
- 1 Kor 13, 8

Dlatego mniszkami stajemy się, a nie zostajemy.

Opowiem Ci o pierwszych krokach stawania się karmelitanką bosą...

Rozeznawanie

Postulat

Nowicjat

Profesja czasowa

Profesja uroczysta
O CELU DROGI

PRZESTRZEŃ

Nasz sposób życia rozpoczął się w Palestynie na Górze Karmel. Grupy pustelników chciały wieść życie takie, jak Eliasz - prorok i prototyp wszystkich pustelników powołanych do życia w bliskości Boga.

Odkrywając, że łączy ich podobny styl życia, pustelnicy żyjący na Górze Karmel w pewnym momencie poprosili św. Alberta - Patriarchę Jerozolimskiego, aby dał im prostą formułę życia, która stała się potem znana jako Reguła św. Alberta.

Karmelici i Karmelitanki na całym świecie nadal zachowują tę Regułę i nią żyją.

Ci pierwsi karmelici zostali wyparci z Góry Karmel przez nacierających Saracenów. Ich odejście do Europy było duchowym wyzwaniem, które zmusiło braci do zadania sobie pytania: Jak można pozostać karmelitą bez Góry Karmel?

Ich odpowiedź brzmiała: Gdziekolwiek mieszkasz, oddal się od skończoności i wejdź w nieskończoną przestrzeń, którą jest Bóg.

Zamień każde miejsce w Górę Karmel.

Każdy klasztor staje się więc miejscem świętym, o ile żarliwie pragniemy Boga
i trwamy pod przemieniającym działaniem Ducha Świętego.

Wejście na Górę Karmel jest przynagleniem do podjęcia kontemplacji, do podążania za TYM , KTÓRY JEST naszym Źródłem: za Chrystusem. Wymaga stąpania po ziemi przy jednoczesnym sięganiu po szczyty góry Karmel - często ukryte przed naszym wzrokiem

A zatem...

Wejdź w nieskończoną przestrzeń !
 
 
WARUNKI POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA

WARUNKI

  • głębokie pragnienie przyjaźni i jedności z Panem
  • wiek 18-35 lat
  • dobre zdrowie fizyczne i psychiczne
  • otwartość, szczerość, pogoda ducha, które umożliwiają życie w samotności z jednoczesnym zaangażowaniem się w tworzenie wspólnoty
  • unormowana sytuacja prawna / stan cywilny wolny, brak długów lub osób na utrzymaniu /

Możesz napisać lub zadzwonić i porozmawiać z siostrą, która towarzyszy osobom rozeznającym powołanie. Nie bój się pytań. Nie bój się pytać.

Napisz do nas na adres: powolaniakarmelrzeszow@gmail.com

NASZE HISTORIE