O NAS

Każdy dzień, to nowa podróż ze Słowem, które daje nam Pan.

NASZA CODZIENNOŚĆ

Życie codzienne w Karmelu jest uporządkowane według naszej Reguły, Konstytucji i tradycji karmelitańskiej w ten sposób, by pielęgnować głęboką relację z Bogiem przez modlitwę i kontemplację.

Eucharystia

jest życiodajnym źródłem, przy którym gromadzimy się każdego ranka.

To ona tworzy między nami więź jedności, przez to samo Słowo, Ciało i Krew, które każda z nas otrzymuje na kolejny dzień wspólnej drogi.

„Liturgia ma swoje centrum we Mszy św., w Eucharystii. Całe Boże Oficjum i poszczególne godziny są tylko chwalebnym orszakiem, przygotowaniem albo promieniowaniem Eucharystii”.

/ Dom Paul Delatte OSB /

Siedem razy dziennie gromadzimy się na Liturgii Godzin, modlitwie Kościoła.

Ona i Eucharystia są naszym pokarmem, trzonem naszego wspólnotowego życia modlitewnego.

”Cała nadprzyrodzona ekonomia stara się w nas wyryć nadprzyrodzone piękno Pana, doskonałe podobieństwo do Niego. Ten odcisk boskiej pieczęci, nieustannie wyciskany jest w naszych duszach przez wahadłowy ruch liturgii”.

/ Dom Paul Delatte OSB/

Godzina duchowej lektury w każdym dniu, karmi naszego ducha.

Cotygodniowy dzień pustyni pozwala nam wejść w jeszcze większą samotność. 

Siostry w formacji początkowej, przestrzegają ustalonych godzin zajęć i uczą się pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu. W każdym tygodniu odbywa się również spotkanie formacyjne sióstr, które złożyły już śluby wieczyste.

Dla nas modlitwa jest stylem życia, głęboką przyjaźnią z Jezusem, byciem blisko Tego „(…) o którym wiemy, że nas kocha”. Trwając u samego Źródła,
chcemy być miłością w sercu Kościoła, darem dla naszych sióstr i braci w świecie.

„Bóg jest w tobie. Posiadasz Go w najgłębszym wnętrzu swoim i możesz Go tam znaleźć o każdej porze dnia i nocy, we wszystkich doświadczeniach i radościach…”

/ św. Elżbieta od Trójcy Świętej OCD /

NASZA WSPÓLNOTA

Naszą rodzinną wspólnotę tworzy obecnie jedenaście sióstr.

Najmłodsza z nas ma 30 lat, najstarsza 74. Przyszłyśmy, aby być z Nim, Miłością naszego życia, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Zakochałyśmy się w Nim na jedenaście różnych sposobów.

Podobnie jak ci obecni w dniu Pięćdziesiątnicy o których czytamy w Dziejach Apostolskich – pochodzimy z różnych miejsc, a nawet mówimy różnymi językami.

Doświadczamy na co dzień piękna „jedności w różnorodności” o jakim mówi papież Franciszek, z radością wsłuchując się i przyjmując różne dary, jakich Duch Święty udziela każdej z nas.

Cieszymy się, że możemy być częścią naszej parafii, naszego miasta, naszej diecezji.

W sposób szczególny modlitwą towarzyszymy kapłanom i tym, których Bóg powołuje do swojej służby, ale jesteśmy siostrami dla wszystkich i nasz dom, który nie może się ukryć, bo jest położony na górze ( por. Mt 5,14 ), ma przypominać o naszej cichej, miłującej obecności.

NASZE PRACE

Zajmujemy się także projektowaniem, haftowaniem i szyciem szat liturgicznych i szkaplerzy oraz drobnymi pracami rękodzielniczymi i artystycznymi.

„(…) pracuj w Obecności Oblubieńca, który jest zawsze obecny i kocha Cię”.

/ św. Jan od Krzyża OCD /

Oprócz codziennych prac związanych z utrzymaniem naszego domu, każda z nas ma możliwość rozwijania swoich talentów.

Wyplatamy różańce, tworzymy niepowtarzalne kartki okolicznościowe, drewniane pudełka, zakładki, chusteczniki i inne przedmioty, zdobione techniką pirografii i decoupage’u, malujemy obrazy i figurki gipsowe.

Wkładamy w nie modlitwę i serce.

Szukasz niepowtarzalnego prezentu? Daj nam znać! Z radością stworzymy coś tylko dla Ciebie!

karmelrzeszow@gmail.com